Het 7 vinkjes gezin

         Heb jij een 7 vinkjes gezin ?

Een zeven vinkjes gezin zegt niets over materiele rijkdom of armoede. Het zijn de zeven vinkjes (of koffers zoals in de illustratie) die er wel of niet zijn met betrekking tot emotionele rijkdom in het gezin. Als je uit zo’n gezin komt of zelf zo’n gezin hebt, mag je zeer dankbaar zijn en ben je bevoorrecht. Dan ben je opgegroeid in een nest waar je maximaal gegroeid ben in sociaal emotioneel opzicht. Ik denk dat bijna niemand een 7 vinkjes gezin heeft! Misschien maar 3% van de Nederlandse bevolking? Net als de 7 vinkjes- man.(Joris Luyendijk)
Als je geen 7 vinkjes kan zetten wees dan niet getreurd. De wereld is de hemel niet. Zoek dan naar veerkracht en ga met jezelf en met elkaar aan de slag om er iets moois van te maken. Liefdevol en verbonden!

De theorie is gebaseerd op de contextuele visie van psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy,  EFT (Emtional Focused therapy) van Sue Johnson, op mijn werkervaring als relatie-en gezinstherapeut en op mijn levenservaring als vrouw, moeder, (schoon)dochter, zus in deze mooie maar gekke wereld.

Het beeld van de koffers laat zien dat de 7 ingrediënten de bagage zijn van een gezin onderweg. De reis is het leven en uit de koffers haal je wat je nodig hebt. Elke koffer staat voor een waarde:

  • Liefdevol; Iedereen in het gezin wordt gezien, gehoord, geliefd en gewaardeerd.
  • Verantwoordelijk De ouders dragen verantwoordelijkheid over voldoende middelen als inkomsten, huisvesting, voeding, kleding.
  • Gezond Leden van het gezin zijn emotioneel en lichamelijke gezondheid
  • Veilig Conflicten en emoties worden op een goede manier gereguleerd
  • Open Alle onderwerpen kunnen besproken worden
  • Betrouwbaar Duidelijke en consequente kaders en afspraken
  • Veerkrachtig Het vermogen verbonden, flexibel en positief om te gaan met moeiten en veranderingen

1. Liefdevol

Liefde is de belangrijkste basis van een gezond gezin. In de eerste fases van het leven van de kinderen in het gezin is het belangrijk dat ouders het kind op allerlei manieren laat merken dat het er mag zijn. Dat het kind gewaardeerd wordt alleen al om het feit dat het bestaat. Dit kan op allerlei manieren zoals knuffelen en het geven van complimenten. Ouders zijn hier zelf het grootste voorbeeld in. Ook hoe zij met elkaar omgaan. Als een kind opgroeit in een sfeer van verbondenheid en bevestiging zal het groeien in zelfvertrouwen. Een kind geeft ook liefde terug. Als kinderen volwassen zijn kunnen zij, ook al maken ze andere keuzes dan de ouders, ook de ouders liefhebben en waarderen.
In een gezin waar iedereen mag zijn wie hij/ zij is mogen ook verschillen zijn. Iedereen heeft een volledige plek in het gezin.

2. Verantwoordelijk

Ouders nemen verantwoordelijkheid als het gaat over zorgdragen voor goede huisvesting, inkomsten, goede voeding en kleding.
Ouders zijn in eerste instantie degene die veel geven. In allerlei opzichten dragen zij verantwoordelijkheid. Naarmate de kinderen groter, ouder en volwassen worden zijn zij ook steeds meer in staat om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

3. Gezond

Het derde vinkje staat voor geestelijke/ emotioneel en lichamelijke gezondheid. Als iedereen in het gezin gezond is dan is dat iets om heel dankbaar voor te zijn.
Als een van de ouders of een van de kinderen niet gezond is op geestelijk of lichamelijk gebied dan ontstaan er zorgen. Dit kost een gezin vaak veel aandacht waardoor en zomaar een disbalans kan ontstaan. Vaak gaat dit onbewust en kunnen er patronen ontstaan waardoor er op verschillende manieren onder geleden wordt.

4. Veilig

Een veilig gezin is een gezin waarin conflicten en emoties op een goede manier gereguleerd worden. Hierdoor ontstaat er harmonie en verbondenheid. Er mag echt wel eens ruzie zijn maar het moet wel uitgesproken worden. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Elkaars gevoelens, emoties en gedachten begrijpen is al een geschenk van verbinding.
Als er té vaak of té heftig ruzie wordt gemaakt gaat het over de grens.
Een niet veilig gezin kent bijvoorbeeld te heftige emoties zoals woede, frustratie en agressie. Hierdoor ontstaat spanning en stress in het hele gezin. Onveiligheid gaat ook over mishandeling, misbruik en verwaarlozing. Dit zijn allerlei aspecten waardoor er angst en stress ontstaat wat een gezonde ontwikkeling van het kind in de weg staat.

5. Open

Gezinnen waar er open over alle onderwerpen kan worden gesproken zijn in staat verbonden te blijven.
De kunst van ouders is om een sfeer te creëren waarin kinderen de ruimte voelen om alles te bespreken. Als ze weten dat ouders zullen luisteren en niet veroordelen wat ze vertellen kan dat lukken. Het helpt als ouders om niet meteen een mening geven maar ook aan het kind vragen; wat vind je hier zelf van? Nogmaals: elkaars gevoelens, emoties en gedachten begrijpen is een geschenk van verbinding.
Als kinderen volwassen worden andere keuzes maken dan de ouders is het belangrijk om te blijven praten. Dat (volwassen) kinderen toch de openheid voelen om te vertellen wat ze denken maar ook dat kinderen en ouders elkaar accepteren in het verschil van mening.

6. Betrouwbaar/ Vertrouwen

Betrouwbaarheid is als er duidelijke en consequente kaders en afspraken zijn. Een afspraak is een afspraak. Ook zelf geven ouders vertrouwen aan elkaar.
Zeker voor kinderen geeft dat een gevoel van veiligheid omdat ze duidelijk weten waar ze aan toe zijn. Ouders hoeven niet bang te zijn om, als kinderen jong zijn, kaders en regels te stellen. Dit kan later wel versoepelen doordat kinderen dan zelf meer verantwoordelijkheid mogen dragen. Ouders nemen zo hun rol als ouder in en het kind kan daardoor van hen op aan. Dat geeft vertrouwen.

7. Veerkrachtig

Het laatste vinkje is veerkracht. Een gezin wat veerkrachtig is gaat mee met zijn tijd en met ieders ontwikkeling. Het leven gaat door en de tijd verandert. Iedereen verandert. Veerkracht geeft kracht om flexibel en positief verbonden te zijn ook bij (grote) moeiten en veranderingen.

En.. welke vinkjes zijn er in jullie gezin?
Hebben jullie in het gezin hulp nodig om er een gezond(er) gezin van te maken? Kies dan voor gezinstherapie!

Met dank aan Agnes Ter Beek van @artybeek voor de illustratie. Te volgen op Instagram