Repair! relatiecoaching

De beste relatietherapie bij lastige relatieproblemen Het programma van de relatiecoach
Repair! relatiecoaching

Willen jullie onder begeleiding van een deskundige relatiecoach je relatie verbeteren?
Kom ‘samenwerken aan liefde’ met Repair! Relatiecoaching.

Deze stappen zijn gebaseerd op het EFT-model van Dr. Sue Johnson. Veel mensen kennen haar boek ‘Houd me vast’. EFT staat overigens voor: Emotionally Focused Couple Therapy.
De fases kunnen door elkaar heen lopen en tussen elke sessie krijg je opdrachten mee naar huis

Stap 1

De eerste stap zetten jullie zelf door over de drempel te stappen en te kiezen voor Repair! relatiecoaching. 

Stap 2

In het eerste gesprek maken we kennis en inventariseren we de knelpunten. Verder beoordelen we of er een ‘klik’ is tussen jullie en mij, een absolute voorwaarde om jullie goed te kunnen helpen. Stellen die zich aanmelden voelen daarna vaak al enige rust, de relatietherapie in het vooruitzicht biedt houvast.

Stap 3

In het volgende (individuele) gesprek onderzoeken we de oorzaken en achtergronden van jullie relatieproblemen. Wie ben je zonder de ander? Wat zijn de invloeden uit je verleden op jullie zelf en op elkaar? Wat is, eventueel, de invloed van de andere gezinsleden of vorige relaties op jullie huidige relatie?

Stap 4

Samen zullen we de vastgeroeste patronen opsporen en leren herkennen; vanaf welk moment reageerden wij ineens negatiever op elkaar? Wat deed ik en wat deed mijn partner vervolgens en hoe reageerde ik daar weer op?

Stap 5 

Pijnplekken opsporen. Welke kwetsbaarheid, zoals boosheid, pijn of verdriet, zit onder ons gedrag? Want gevoelens die ons gedrag bepalen laten we meestal niet zien. Laat staan dat we ons bewust zijn van deze gevoelens.  

Stap 6

Verantwoording nemen voor jouw rol in jullie verslechterde relatie. Wat doe ik waardoor de relatie niet soepel verloopt? Vaak zijn we geneigd de ander de schuld te geven, waardoor we in een soort van slachtofferrol terecht komen. Stel dat je het gevoel hebt dat je partner steeds bepaalt wat er gebeurt, dan zegt dat over jou dat jij jouw grenzen niet duidelijk genoeg hebt aangegeven… 

Stap 7

Empathie en verbondenheid ontwikkelen. Voor de ‘gekwetste’ partner is het belangrijk om te zien dat de ‘kwetsende’ partner de pijn aanvoelt die hij of zij de ander heeft aangedaan. Hierdoor ontstaat openheid en begrip voor elkaar, waardoor de liefde weer kan beginnen te stromen. 

Stap 8

Berouw tonen & vergeven. Oude koeien blijken vaak nog springlevend te zijn. Pijnlijke gebeurtenissen, relatietrauma’s genoemd, die nog een belemmerende rol spelen in de relatie worden gezamenlijk verwerkt. ‘Fouten’ toegeven en oprecht spijt tonen, maken de weg vrij voor de ander om te kunnen vergeven.  

Stap 9

Doordat jullie weer open en eerlijk naar elkaar zijn, komt er meer vertrouwen en intimiteit in jullie relatie. De band die jullie nu hebben opgebouwd, kunnen jullie versterken door lichamelijk contact, zoals aanrakingen en seks. Emotionele verbondenheid leidt tot geweldige seks en andersom!

Stap 10 

Het opgebouwde resultaat vasthouden! Natuurlijk krijgen jullie praktische tips, opdrachten en handvatten mee naar huis om uit de buurt van jullie valkuilen te blijven.

Voortgang

Veel stellen kiezen ervoor om na de sessies contact te blijven houden door één keer per drie of zes maanden langs te komen voor een relatie-update.

Kies nu voor het Repair! relatiecoach traject om je relatie te verbeteren.
Meer informatie
Relatiecoach voor heel Zuid-Holland, in Krimpen aan den IJssel
contact