Onveilige hechting

Ouders en kinderen – als het misgaat

Over Onveilige Hechting

Veilige hechting:
Als het in je leven tegenzit dan is het fijn om terug te kunnen vallen op degene van wie je veel houdt. Als kind zou dat betekenen dat je in eerste instantie rekent op je vader en moeder. Hoe groot of klein je ook bent, het is dan belangrijk dat zij je begrijpen en troosten. Hierdoor voel je je van waarde en ontstaat er (zelf) vertrouwen en vertrouwen in een ander. Dan ontstaat een basisgevoel van “Ik doe er toe”.

Onveilige hechting:

“Ik doe er niet toe”

Helaas is het niet altijd zo dat zo’n fijne en warme reactie er is. Het kan ook anders lopen waardoor er juist onveiligheid en conflicten ontstaan. Ook ouders hebben aangeleerde patronen en reacties. Vaak is dat helemaal niet bewust maar ontstaat er wel pijn en verwijdering. Vooral het gevoel van ‘er niet toe te doen’ is een veel gehoorde klacht.

Wat kan er allemaal mis gaan?
Gelukkig gaat het in de meeste gezinnen meestal goed. Toch kan het zijn dat het niet goed gaat. In de volgende lijst blijk wat er allemaal mis kan gaan. Mocht je dit in je gezin, van nu of vroeger, herkennen, schroom dan niet om hulp te vragen!

Onveilige hechting

Onveilige hechting ontstaat wanneer er structureel dingen misgaan in het gezin.
Hier een lijst van reacties die je als kind kunt voelen:

  • Er wordt niet echt naar je geluisterd: Wanneer een ouder geen oprechte aandacht heeft voor het kind dan slaat dat een diepe wond in de psychologische ontwikkeling van een kind. Als kind en later als volwassene voel je dat je er niet toe doen.
  • Je voelt je veroordeeld en schaamt je: Als kind krijg je de schuld voor elk probleem in het gezin. Kinderen die dit gedrag over zich heen krijgen worden onzekere, depressieve volwassenen die streng voor zichzelf zijn.
  • Je ontwikkelt een schuldgevoel: Als de vader of moeder een rol inneemt van het onderdrukte slachtoffer dan voelt een kind  zich in de steek gelaten. Het schuldgevoel wordt groter en groter door boodschappen als: “Het draait hier alleen om jou/ Ik heb alles aan je gegeven maar ik krijg nooit iets terug”.
  • Een broer of zus lijkt belangrijker voor je ouders: Soms kan ouder een lievelingskind hebben. Kinderen gaan dan strijden om het favoriete kind te zijn. Er kan in een gezin dan groepsvorming komen. De een tegen de ander.
  • Er is sprake van dreiging/ mishandeling: Ouders kunnen agressief zijn naar hun kinderen toe. Agressie kan zowel fysiek als emotioneel zijn. Kinderen die met deze vorm te maken krijgen kunnen later onzeker en depressief worden.
  • Beloftes die niet worden nagekomen: Liegen kan voor ouders een patroon zijn die lastig is om snel te herkennen. Een belofte niet nakomen doet veel met het (zelf) vertrouwen van kinderen.
  • Je wordt gekleineerd of uitgelachen: Als hier sprake van is van voel je je klein als kind en waardeloos.
  • Je bent het ‘zwarte schaap’ in het gezin: Door iemand in het gezin tot zondebok te maken voelen ouders zich beter dan dan het kind. Hierdoor voel je een machteloosheid en leegte.

De gevolgen van een onveilige hechting zijn vaak heel groot. Het leven van het kind als kind en ook als je later zelf volwassen bent staat vaak in het teken van de schade. Het is belangrijk om dit gedrag (op tijd) te herkennen en hulp te zoeken. Ook als je later zelf worstelt met de gevolgen hiervan. Durf voor jezelf te kiezen! Hoe kan je gezonder leven en misschien de relaties herstellen? Door coaching voor jezelf kan je leren om op een gezonde manier met je emoties en gedrag om te gaan.
Als je er allemaal aan toe bent kan je door middel van relatietherapie of gezinscoaching de relaties herstellen.

Twijfel niet langer maar maak een afspraak!

Comments are closed.

Post Navigation