Meetbaar resultaat van coaching

Meetbaar resultaat van coaching en therapie (gratis downloads)

Meten is weten. Er is veel te doen over het resultaat van coaching en therapie. Wat maakt dat coaching helpt en wat maakt een coach of therapeut tot een resultaatvolle begeleider? Wanneer ben je als cliënt tevreden? Ik, als coach-counselor, vind het heel belangrijk dat je als cliënt opmerkt welke resultaten er zijn.
De PDF bestanden voor meetbaar resultaat van coaching zijn gratis te downloaden en te gebruiken voor iedereen. Graag wel met vermelding van Coachpraktijk MindCare.

Zichtbaar resultaat

Het is fijn voor cliënten en hulpverleners als er een positief meetbaar resultaat van coaching geboekt wordt. Daarom is het goed dat we in het eerste gesprek een doel te omschrijven. Het doel moet SMART zijn.

Wikipedia: De letters van SMART staan voor:

  • Specifiek – Is de doelstelling eenduidig?
  • Meetbaar – Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm wordt het doel bereikt?
  • Acceptabel – Zijn deze doelen acceptabel voor je cliënt/ coachee?
  • Realistisch – Is het doel haalbaar?
  • Tijdgebonden – Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

In plaats van Acceptabel (of het synoniem Aanvaardbaar) worden ook vaak Ambitieus (Bewerkstelligt het doel wel een echte verandering?), Actiegericht (Moet er echt iets voor worden gedaan?) of Aanwijsbaar gebruikt (Wie wijs je aan die het doel nastreeft?). Ook wordt soms het Engelse Achievable gebruikt, maar dit verwijst eerder naar het aspect haalbaarheid (realistisch).

Een doel stellen is soms lastig.

Toch is een doel stellen soms lastig omdat het kan gaan over gevoelens. Gevoelens laten zich lastig meten. Hiervoor heb ik een paar meetinstrumenten ontworpen en klaarliggen voor mijn cliënten. In mijn optiek is een doel of meetbaar resultaat van coaching niet altijd om de situatie of gedachten te veranderen maar vooral om gevoel/ beleving te veranderen.

In de bijlage van deze pagina kan je daarvoor PFD bestanden downloaden die je helpen om zichtbaar te krijgen hoe je je als cliënt zich op dit moment voelt en wat je in de toekomst kan en wil verwachten. Door middel van symbolen, cijfers, woorden en kleuren wordt dit duidelijk gemaakt. De tekst die bij de cijfers staat kan je aanvullen of veranderen afhankelijk van de taal en woorden die horen bij jouw persoonlijke situatie.
Let op: Het doel is nooit een 10 🙂 Een 10 is onrealistisch en past niet in de wereld waarop wij nu leven.

1. De Burn-out meter

Burn-out is een veel voorkomende klacht. In hoeverre herken je de Burn-out en wat kunnen de klachten zijn?
In deze meter wordt zichtbaar en meetbaar in welke mate er serieuze klachten zijn. Hoewel iedere cliënt/ coachee andere klachten heeft zal dit schema grotendeels overeen komen met hoe de Burn-out zich manifesteert.

Download hier het PDF bestand: burn-out meter

2. Depressie/ somberheid-meter

In deze meter zie je cijfers van 1 tot en met 10 met betrekking tot somberheid/ depressie en vertrouwen en positiviteit.
Dit meetinstrument pak ik regelmatig bij mijn coachsessies waarmee het voor de cliënt zichtbaar is waar hij/ zij op dit moment zit. Doordat klachten van depressie en somberheid vaak lang aanhouden is het juist goed om de meter erbij te pakken. Het is dan fijn om terug te kijken en te zien dat er zeker stappen gezet zijn en dat er verbetering heeft plaats gevonden.

Download het PDF bestand; van depressie naar positiviteit: somberheids-meter

3. De angst / verwerking-meter

Voor cliënten die te maken hebben gehad met traumatische ervaringen of die last hebben van angstgevoelens is dit meetinstrument fijn.
Verwerken van een trauma of omgaan met angst vergt veel van mensen. De paniek die je kunt voelen en de hopeloosheid zijn om gek van te worden. Hoe fijn is het als je na de juiste coaching of therapie kunt merken dat het rustiger wordt en je merkt in je mentaal en lichamelijk weer kunt ontspannen.

Download hier het PDF bestand met betrekking tot angst en verwerking; angst- verwerking-meter

Waar moet coaching/ therapie aan voldoen voor goed resultaat?

Het geheim van een goede coach zit gedeeltelijk in de juiste opleidingen. Toch er zijn veel meer aspecten die maken dat er goede resultaten worden bereikt.
Natuurlijk is het belangrijk dat je een klik hebt met je coach/ therapeut. Maar nog belangrijker is dat er goed en zonder oordeel geluisterd wordt. Word je als cliënt/ coachee écht begrepen? Onderzoek je met elkaar waar je persoonlijk tegenaan loopt en hoe dat zich verhoudt in jouw hele persoonlijke context? Kijk je met elkaar naar het verleden maar ook naar de toekomst? Om tot een positief meetbaar doel van coaching te komen is het ook belangrijk dat een coach/ therapeut praktische handvatten geeft en de veerkracht van jouw als cliënt/ coachee versterkt.

Coachtools door (wetenschappelijk onderzochten) methodes en therapieën zijn ook van belang. Hierbij kan je onder andere denken aan Mindfulness, EMDR  en EFT (voor relatiecoaching). Als laatste is het belangrijk dat je vertrouwen hebt in je coach/ therapeut.

Heb je vragen of aanvullingen? Wil je aan de slag bij Coachpraktijk MindCare om een positief en meetbaar resultaat van coaching te bereiken?
Neem vrijblijvend contact met me op.