gezinscoaching

gezinscoachGezinscoaching/ familiecoaching

In elk gezin zijn weleens problemen of minder goede tijden, dat hoort erbij. Meestal lukt het gezinnen om dit prima te lossen. Als problemen of conflicten lang duren of erg heftig zijn zorgt dit wel voor verstoring in de relaties tussen de gezinsleden.

Gezinscoaching helpt de gezinsleden om de relaties met elkaar te verbeteren.  De kern van het gezinsleven is  verbinding tussen de gezinsleden. Kunnen gezinsleden elkaar begrijpen en vertellen wat ze nodig hebben? Kan iedereen rekening houden met elkaar? Hoe kunnen ruzies worden voorkomen? De gezinscoach onderzoekt met de gezinsleden hoe gedragspatronen lopen. Daarbij onderzoeken we met elkaar of het mogelijk is om een veilige hechtingsrelatie aan kunnen gaan en ruzies worden opgelost. Bij gezinscoaching is het ook van belang dat de ouders geholpen worden met de verantwoording om de kinderen te steunen in hun behoeftes. Daarnaast worden kinderen afhankelijk van hun leeftijd een ontwikkeling aangemoedigd om ook een positieve bijdrage in het gezin te leveren.

Ook kan het zijn dat je ruzie of moeilijkheden hebt met je vriendin, schoonzus of iemand anders uit je familie of omgeving. We kunnen er dan met elkaar over praten en samen naar een oplossing zoeken.

Mensen beïnvloeden elkaar

Ieder gezin en elke familie is een eigen systeem dat zich afspeelt binnen de gezins- of familieverbanden. In dit systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedrag, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een gecompliceerd proces waarbij problemen kunnen optreden. Dan ontstaan er ruzies en conflicten of scheefgroei. Soms is het lastig binnen gezinnen om met elkaar op één lijn te komen. Daarom kan je de gezinscoach vragen.

Wat kan je verwachten van gezinscoaching?

De eerste stap is kennismaken met mij als coach. Daarna gaan we aan de slag om helder te krijgen hoe de patronen lopen. Dat wil zeggen dat we het gedrag en de onderliggende emoties onderzoeken. Hierbij zijn familie achtergronden, patronen, levens fasen, emoties en verwachtingen onderdeel van het gesprek.

Daarna is het van belang om met elkaar de vicieuze cirkel te doorbreken waarin uw gezin, uw relatie, of uw kind is vastgelopen.
Bij elke sessie wordt opnieuw bekeken wat het doel van het volgende gesprek is en wie daarbij kunnen zijn.

Uiteindelijk is het doel om de gezinsrelaties te verbeteren en begrip te hebben voor elkaar.

 

Heeft u gezinsproblemen en wilt u onderzoeken hoe u die op kunt lossen?
Dan kan u terecht bij Coachpraktijk MindCare.
De kosten voor gezinscoaching zijn € 70,- excl. btw per sessie van 75 minuten.
Sessies in de avonduren kosten € 80,- excl btw.

Neem contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.