Christelijke Aandachttraining en meer..

Informatie Christelijke Mindfulness

Deze training is ook individueel online te doen

Leven uit genade

Deze training staat los van wat veel mensen bij Mindfulness denken, zoals Boeddhabeelden en oosterse religie. Deze westerse Aandachttraining vanuit Christelijk perspectief is een zoektocht naar werkelijke beleving van jouw leven in de omgang met God. Dit helpt om innerlijke rust & vrede te vinden. De Aandachttraining leert je anders te leren denken. Hierbij is het geloof in God de basis.

Voor welke klachten is deze training effectief?

De christelijke aandachttraining is effectief gebleken bij de volgende klachten:
– stress en burn-out
– piekeren en negatieve gedachten
– somberheid en depressie en voorkomen van een terugval
– chronische pijn en de emotionele gevolgen van ernstige ziekte
– angst, spanning en onrust
– lichamelijke klachten die stress- en spanning gerelateerd zijn, zoals hoge bloeddruk, vermoeidheid, RSI, slapeloosheid.

Daarnaast is een Christelijke mindfulness / aandachttraining goed voor iedereen die bewust met aandacht wil leven.
bijbel meditatie
Jezus Christus belooft rust te geven aan allen die tot Hem komen:

“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u
rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik
ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden
voor uw zielen”
(Mattheus 11:28-29)

Werkelijke rust is leven uit genade, van moment tot moment. Alleen Jezus Christus kan deze rust geven. Deze rust ontstaat wanneer je een intens besef hebt van Gods genade. Ook jij wordt onvoorwaardelijk geaccepteerd. Je hoeft dus niets meer te ‘doen’ of anders te ‘zijn’. Je wordt in Jezus door God geaccepteerd en gewaardeerd. Ook jij bent Zijn geliefd kind. De waarde van ons leven hangt niet af van hoe je jezelf ziet, maar hoe God je ziet.

Je kan problemen krijgen als je bepaalde eisen aan jezelf stelt, of wanneer je in jouw omgeving niet meer wordt geaccepteerd als jezelf. Problemen kunnen zich bijvoorbeeld voordoen in vormen van stress of depressieve gevoelens. Vaak pas je jezelf aan in je denken en voelen. Hierdoor richt je je onbewust niet meer op je eigen gedachten en gevoelens, maar op de normen van de omgeving. ‘Acceptatie door prestatie’ is een levenshouding die in onze cultuur verweven is.

In deze Christelijke Mindfulness training wordt aandacht besteed aan het functioneren van de mens als eenheid (lichamelijk, psychisch en sociaal) in relatie tot God en de omgeving. Het denken, voelen en handelen zijn verweven met ons geloof en beïnvloeden elkaar wederzijds. Aspecten die in de training voorkomen zijn: stilte, christelijke meditatie, aandachtig voelen, bidden, luisteren en kijken.

Het doel van Christelijke Mindfulness

Het doel van de training is uiteindelijk om verder te kunnen in dit leven. Je leert om te gaan met drukte, pijn en verdriet door rust te ervaren in Christus. Ook leer je je eigen juk bij hem neer te leggen en te leven met aandacht. Hierdoor kan je echt geluk ervaren. Nu al… in dit leven vol gebrokenheid.

Wetenschappelijk onderzoek naar Mindfulness

In de afgelopen jaren is ook veel onderzoek gedaan naar de werkzame factoren en de resultaten van de training. Hieronder staan er een aantal genoemd:
 vermindering van depressieve gevoelens;
 niet meer zo gemakkelijk wegzakken in negatieve gedachten of gevoelens;
 minder piekeren;
 beter in staat zijn om rustig te blijven in moeilijke situaties;
 kunnen kiezen om bepaalde emoties te uiten in plaats van erin te schieten;
 vermindering van angstklachten;
 verbeterde omgang met eetproblemen;
 meer dankbaarheid
 beter om kunnen gaan met stressvolle gebeurtenissen;
 beter met blijvende pijn om kunnen gaan;
 verlaging van hartslag en bloeddruk;
 versterking van immuun systeem;
 beter kunnen ontspannen;
 verbeterde slaap;
 beter kunnen genieten van de kleine dingen in het leven;
 minder laten opjagen door jezelf of anderen;
 eerst even stil kunnen staan in plaats van meteen in de actie te schieten;
 meer zorg hebben voor jezelf en anderen;
 vermindering van lichamelijke en psychische klachten.

Wil je meer informatie over de Christelijke Mindfulness training? Bel of mail gerust en vrijblijvend.