Gratis minitraining Mijn levenslandschap

Mijn levenslandschap Gratis minitraining

Ook jij bent geworden wie je nu ben door alles wat er al achter je ligt. Denk dan maar eens aan je opvoeding, je genen, op welke school je hebt gezeten en in welk land je geboren bent.

Als je het interessant vindt om hiermee aan de slag te gaan en voor jezelf eens na te gaan wat jou allemaal heeft beïnvloed dan kan je meedoen aan de gratis minitraining Mijn levenslandschap die ik op Instagram post. Elke week is er een ‘les’ met onderwerpen waar je over na kunt denken.
Als je er actiever mee aan de slag wilt dan kun je de antwoorden ook opschrijven en er zitten teken en andere leuke opdrachten bij.

Bedenk voor je meedoet welke vraag of klacht je wilt onderzoeken

De achtergrond van deze minitraining is gebaseerd op de contextuele visie, hechtingstheorie, familie opstellingen en creatieve therapie.

Contextuele therapie/ visie

Contextuele therapie is een therapeutische benadering die problemen en levensvragen niet los ziet van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. Alles heeft met alles te maken. De verbondenheid die er is met je partner, kinderen, ouders, grootouders en andere belangrijke (familie)relaties vormen de ‘context’. Elke hulpvraag wordt vanuit die context benaderd.

Wat is de hechtingstheorie?

De hechtingstheorie, opgesteld door John Bowlby (1988), omschrijft de hechtingsdynamiek binnen interpersoonlijke relaties. In eerste instantie omschreef deze theorie de hechting bij jonge kinderen, maar ondertussen is de theorie uitgebreid naar de hechting bij relaties tussen volwassenen.
Elk kind hecht zich aan zijn ouders, maar de manier en kwaliteit van hechting verschilt sterk van kind tot kind.

Welke vier hechtingsstijlen zijn er?

• De veilige hechting:

Deze hechting vindt plaats wanneer het kindje kan vertrouwen op de ouders en wanneer zij nabijheid, bescherming en emotionele steun bieden aan het kindje. Dit is de meest bevorderlijke hechtingsstijl.
Bij een veilige hechting is er sprake van een gezonde balans tussen exploratiedrang en het opzoeken van zijn ouders. Het kindje durft nieuwe taken aan te gaan, heeft het even moeilijk wanneer de ouder even verdwijnt, en wanneer deze terugkomt zoekt het kindje terug toenadering. Daarna durft het terug verder te ontdekken.
De ouders zijn vaak sensitief, coöperatief en toegankelijk.

• De angstig-ambivalente hechting:

Deze hechting komt voor bij kinderen die verlatingsangst ervaren wanneer ze gescheiden worden van hun hechtingsfiguur/ ouder. Het kindje voelt zich ook niet 100% terug gerust wanneer deze terugkomt maar zoekt wel veel toenadering.
De ouders zijn vaak onvoorspelbaar en afwezige op cruciale momenten.

• De vermijdende hechting:

Bij deze hechtingsstijl stelt het kind zich zeer vermijdend op t.o.v. de ouders. Het kindje is vroegtijdig zelfstandig. De oorzaak is dat ouders vaak afwijzend, afwezig en weinig sensitief waren.

 De gedesorganiseerde hechting:

Bij deze kinderen is er sprake van afwisselende kenmerken van de bovenstaande hechtingsstijlen. Soms zoekt het kindje toenadering bij de ouder, maar levert dit zowel stress als angst op.
De ouders zijn vaak onvoorspelbaar en inconsequent. Bij deze hechting kan er ook sprake zijn van trauma’s of andere impactvolle gebeurtenissen.

Familie opstellingen

Een familieopstelling is een effectieve en helende manier om de onbewuste patronen in onze familie van herkomst te onderzoeken. Hier zijn antwoorden te vinden op de vraag wat ons in het dagelijks leven (on)bewust beïnvloedt en waardoor we niet lekker in ons vel zitten of onze doelen niet lijken te halen. In deze training maak je een eigen familieopstelling en kijk je naar personen en gebeurtenissen binnen jouw familiesysteem die met elkaar verbonden zijn en van invloed kunnen zijn op het verleden en het heden.

Creatieve therapie

Creatieve therapie is een manier waarbij het doen en ervaren centraal staan . Je zet je creativiteit in om uitdrukking te geven aan je problemen en deze onder ogen te zien.
In de minitraining ga je bijvoorbeeld aan de slag met het tekenen van je gezin en het zoeken van stukjes uit je verleden in fotoboeken.
In het beeldend bezig zijn kom je letterlijk en figuurlijk in beweging. Door middel van experimenteren met creatief materiaal werk je aan persoonlijke problematiek, thema’s en doelen. Je komt tot meer inzicht in eigen gedachten en gevoelens. Vanuit deze ervaring en ontdekkingen is het mogelijk, te komen tot veranderingen voor het dagelijks leven.

Doe je ook mee? Hier is de link

 

Comments are closed.

Post Navigation